Uitvragings- offertetraject maatregelen

Het uitvragings- en offerte traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Opstellen programma van eisen (PVE), bestek aanbesteding gevraagde maatregelen en producten.
  • Op basis van methode STABU UAV 2012.
  • Aanvullende voorwaarden specifiek voor VvE.
  • Gunningscriteria per maatregel / product.
 • Selecteren leveranciers voor de aanbesteding en het offerte traject.
  • Op basis van de geselecteerde maatregelen.
  • Opstellen begeleidend schrijven voor de leveranciers.
  • Organiseren (technische) opname voor leveranciers op locatie bij de VvE.
 • Beoordelen van offertes en geven advies aan Bestuur.
  • Eerste aanspreekpunt voor de leveranciers.
  • Indien een leverancier of een specifieke situatie daarom vraagt zal de adviseur aanwezig zijn op locatie.
  • Verantwoordelijk voor de afhandeling van vragen en communicatie met leveranciers.
 • Coördinatie en afstemming van het traject met het Bestuur.
 • Presentatie en toelichting in de ALV van het uitvragings- en offerte traject..

U wilt meer informatie, neem gerust contact met ons op.