Projecten

Trajecten voor het verduurzamen van een VvE duren vaak twee tot drie jaar. Vooral het draagvlak en de besluitvorming moeten goed voorbereid en georganiseerd worden. Ons doel is dat alle eigenaren (bewoners en verhuurders) aanhaken op weg naar financiering.

Dankzij onze complete aanpak van advies tot uitvoering worden we gevraagd door VvE’s in heel Nederland. Samen gaan we aan de slag met het verduurzamen van hun gebouw.

Graag inspireren we u met een aantal projecten. En heeft u interesse? Maak een vrijblijvende afspraak over het verduurzamen van uw VvE.

 

VvE Carré in Woerden kiest voor grootschalige verduurzaming en energie besparen

Een VvE met een woontoren en waterwoningen in Woerden. De uitdaging voor deze VvE is het realiseren van een collectieve tapwatervoorziening en een collectieve stookinstallatie. Op basis van een gezamenlijk projectplan is subsidie aangevraagd bij de Provincie Utrecht. Na toekenning van de subsidie kon de uitvoering in 2022 starten.

Stap 1: oriëntatie en opstart van het project.
Stap 2: verdiepingsanalyse energieprestatie advies, haalbaarheidsonderzoek duurzame energie, transitie naar een Groen MJOP.
Stap 3: financiële planning en servicekosten, selectie leveranciers maatregelen, aanvraag financiering, aanvragen subsidies en vergunningen.
Stap 4: uitvoering van de maatregelen, eindcontrole van de uitvoering.

 

VvE Kraakselaan in Doesburg

Voor deze VvE zijn we gestart met het uitvoeren van een conditie meting van het complex. Deze conditie meting moet leiden tot een inspectie rapport, dat de VvE inzicht geeft in de staat van onderhoud voor de komende 30 jaar en welke bedragen daar bij horen.

 

VvE Zuiderkruis Hercules te Veenendaal

Voor deze VvE hebben we een maatwerkadvies verduurzamen opgeleverd.

We hebben het uitvragingstraject en de transitie naar een GROEN MJOP afgerond.

We gaan starten met het vervolg. Het maken van een uitvoeringsplan, subsidieaanvraag Provincie Utrecht en het RVO.

Tevens de aanvraag van de Energiebespaarlening.

Ook het onderzoek Flora en fauna staat op de planning.

Q1 2022 moeten bovenstaande activiteiten zijn afgerond.

Het traject heeft een speciaal tintje omdat de woningbouwcoöperatie ongeveer 25% van de woningen in bezit heeft. Zij zijn vanaf het eerste begin betrokken bij het project met een positieve instelling.

 

VvE Flatgebouw Henri Dunant in de Bilt

Voor deze VvE hebben we een maatwerkadvies verduurzamen en een Groen MJOP opgeleverd. Tevens hebben we een een uitvragingstraject volbracht voor een nieuw dak plus isolatie, na isoleren kopgevels en voorzetgevel, na isoleren van de langgevels bij de appartementen en zonnepanelen voor het elektra verbruik algemene voorzieningen.

De subsidie van de Provincie Utrecht is toegekend. De subsidieaanvraag bij het RVO loopt nog.

De Energiebespaarlening van het Warmtefonds is toegekend.

De afhandeling van de omgevingsvergunning bij de Gemeente De Bilt loopt nog.

Het bouwteam is geformeerd en de eerste maatregelen zijn uitgevoerd.

Het haalbaarheidsonderzoek voor het vervangen van de collectieve Cv-installatie door een duurzame warmtebron is uitgevoerd en wordt besproken met de VvE.

 

VvE Cumulus flat in de Bilt

Voor deze VvE hebben we een warmte scan, maatwerkadvies verduurzamen en een Groen MJOP opgeleverd. Tevens hebben we een een uitvragingstraject volbracht voor een nieuw dak plus isolatie, na isoleren gevels, na isoleren panelen op de gevel en na isoleren verschillende koude bruggen op de gevel.

De subsidie van de Provincie Utrecht is toegekend. De subsidieaanvraag bij het RVO loopt nog, net als de aanvraag van een Energiebespaarlening bij het Warmtefonds.

De eigenaren / bewoners van de VvE hebben in de laatste ALV besloten te soppen met de collectieve stookinstallatie. Zij gaan All- Electric.

Binnen kort starten we met formeren van het bouwteam, aanvraag van de omgevingsvergunning en de uitvoering.

 

Binnen de Veste Amersfoort

Binnen de Veste is een samenwerking tussen zeven VvE's in Amersfoort. Zij werken samen op het gebied van verduurzamen en energie besparen.

Wij zijn gestart met het maatwerkadvies verduurzamen, een conditie meting en het opstellen van een groen mjop voor vier van de zeven VvE's'.

Tevens hebben we de contacten gelegd met de Gemeente Amersfoort, om de dossiers te bespreken. Daarnaast zijn we in overleg met de Provincie Utrecht, om te bezien welke subsidie mogelijkheden er zijn voor de samenwerking van de VvE's  Binnen de Veste.

 

VvE BvB Naarden

Voor deze VvE zijn we samen met het Bestuur bezig een maatwerkadvies verduurzamen op te stellen.

De complexiteit van het complex zit in het installatie gedeelte. Samen met onze partner Greenpoint willen we juiste aanbevelingen voor een toekomstige duurzame installaties neerleggen.

Tevens hebben we contact met de Provincie en Gemeente, om vast te stellen hoe het transitiebeleid er uit gaat zien en welke extra (financiële) mogelijkheden er zijn voor de VvE.

 

VvE Iddekingeweg Groningen

Voor deze VvE hebben we een maatwerkadvies verduurzamen en een Groen MJOP opgeleverd. Op dit moment loopt er een uitvragingstraject voor het na isoleren gevels, vervangen kozijnen en beglazing door kunststof en triple glas en het plaatsen van zonnepanelen voor het elektra verbruik van de algemene voorzieningen.

De subsidie voor het maatwerkadvies en Groen MJOP bij het RVO is door ons aangevraagd en toegekend.

 

VvE Arnhemseweg Ede

Voor deze VvE hebben we in eerste instantie subsidie aangevraagd (en toegekend) voor proces ondersteuning en advisering bij de Provincie Gelderland. Voor de VvE hebben we een maatwerkadvies verduurzamen en een Groen MJOP opgeleverd.

Het uitvragingstraject voor het na isoleren gevels, vervangen spouwankers, vervangen kozijnen, beglazing door kunststof, triple glas en betonherstel is afgerond.

De aanvraag voor een Energie bespaarlening bij het Warmtefonds / SVn loopt. 

De besluitvorming in de ALV is positief over de uit te voeren maatregelen.

We zijn gestart met de voorbereiding van de uitvoering. Flora en fauna onderzoek, het aanvragen van een omgevingsvergunning en het aanvragen van subsidie bij het RVO voor de maatregelen.

 

VvE Lambertheynricsstraat Amersfoort

Voor ons een bijzondere VvE. Het is een Gemeentelijk monument. Dit vraagt om een goede samenwerking met de Gemeente Amersfoort.

We hebben maatwerkadvies verduurzamen en een Groen MJOP opgeleverd.

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding voor de uitvoering.

De Provincie Utrecht heeft de subsidie toegekend voor de procesbegeleiding en advies.

De subsidie voor het maatwerkadvies en Groen is toegekend oor het RVO.

 

VvE Zeemanstraat Wageningen

Voor deze VvE hebben we in eerste instantie subsidie aangevraagd en toegekend bij de Provincie Gelderland voor procesbegeleiding en adviseren.

De kick-off voor het straten van het project verduurzamen heeft plaats gevonden.

Als eerste hebben we een conditie meting van het complex uitgevoerd. Tevens een enquête verduurzamen onder de bewoners.

Nu zijn we bezig met het maatwerkadvies verduurzamen en het GROEN MJOP.