Oriëntatie – Advies – Plan – Uitvoering

Stap 4: Uitvoering  

Directievoering

Als u dat prettig vindt, kunt u kiezen voor een (onafhankelijke) directievoerder en toezichthouder. Onze directievoerder bewaakt de naleving van het contract en is uw oren en ogen op de bouwplaats. Hij bewaakt of de kwaliteit, planning, begroting en veiligheid van de uitvoering overeenkomen met de afspraken in het contract en heeft een directe verbinding met de projectleider van het bouwteam.

Projectleider

Het is ook mogelijk dat de projectleider van het bouwteam uw vaste aanspreekpunt is tijdens de uitvoering van het project. De projectleider van het bouwteam organiseert de complete uitvoering. Hij is verantwoordelijk voor de planning, beheerst risico’s, stuurt de bouwteampartners aan, initieert overleggen en is verantwoordelijk voor een juiste documentatie en verslaglegging van de voortgang.

Ook zorgt de projectleider voor coördinatie en afstemming van de werkzaamheden en planning met de bewoners. Indien gewenst, zet hij een bewonersconsulent in die de bewoners persoonlijk begeleidt. Zo weten mensen wat ze kunnen verwachten en beperken we de overlast tot een minimum.

Eindcontrole en nazorg

Afhankelijk van de energiebesparende maatregelen en uw wensen leveren we het project op in delen of als geheel. Er is altijd een eindcontrole van de uitgevoerde maatregelen. We beoordelen of deze voldoen aan het Programma van Eisen (PvE), de afgesproken kwantiteit, kwaliteit en de prestatiegaranties. Ook stellen we een nieuw, definitief energielabel op voor uw gebouw.

Bij de eindcontrole worden ook de onderhoudscontracten en garanties aan uw VvE overhandigd. We stellen een eindrapportage op en organiseren een evaluatie met de ALV.

Meer informatie

Met veel plezier zetten wij onze kennis en kunde in. We zijn betrokken van advies tot en met de nazorg en alle stappen ertussenin. Maak een afspraak voor een intake bij u op locatie of lees de veelgestelde vragen.