Oriëntatie – Advies – Plan – Uitvoering

Stap 3: Plan

Offerte

Heeft het bestuur een besluit genomen over de energiebesparende maatregelen en is de ALV daarmee akkoord, dan start de selectie van leveranciers voor de uitvoering. Samen stellen we een Programma van Eisen op. Hieruit volgen het bestek en de aanbestedingsstukken (UAV 2012).

We begeleiden de aanbestedingsprocedure, organiseren een technische opname bij u op locatie en adviseren het bestuur over de best passende offertes op basis van de gunningscriteria in de aanbestedingsstukken. Na afstemming met het bestuur geven we een toelichting in de ALV.

Subsidies

Al in stap 2 is onderzocht of uw VvE in aanmerking komt voor subsidies. We onderzoeken de mogelijkheden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het is belangrijk om op tijd met een subsidieaanvraag te starten omdat sommige subsidies werken met tijdvakken.

Onze subsidie-experts verzamelen de benodigde documenten, zorgen voor een complete aanvraag en zijn eerste aanspreekpunt voor de subsidieverleners. Zij zorgen ook voor coördinatie en afstemming met het bestuur en – indien gewenst – de ALV.

Financiering

Heeft u financiering nodig, zoals een Energiebespaarlening NWF of stimuleringsregeling, dan helpen onze financiële adviseurs u met de aanvraag. Zij verzamelen de benodigde documenten, dienen de aanvraag in, ondersteunen bij de krediettoetsing en zijn eerste aanspreekpunt voor de lening verstrekker. Zij zorgen ook voor coördinatie en afstemming met het bestuur en – indien gewenst – de ALV.

Vergunningen

Onze specialist Vergunningen helpt u met het aanvragen van de juiste vergunningen. Denk aan de Omgevingsvergunning, bouwplaats vergunning en milieuvergunning. Wij zorgen voor de juiste stukken, zoals een schetsplan, Flora en Fauna onderzoek en asbest onderzoek. Ook zijn we eerste aanspreekpunt voor de gemeente en stemmen we af met uw VvE bestuur.

Meer informatie

Met veel plezier zetten wij onze kennis en kunde in. We zijn betrokken van advies tot en met de nazorg en alle stappen ertussenin. Maak een afspraak voor een intake bij u op locatie of lees de veelgestelde vragen.