BRL 9500

WOONHUIS duurzaam is één van de vier partners van PiV. Deze organisatie is lid van Buildinglabel en gecertificeerd volgens de BRL 9500 norm.

Certificering

BuildingLabel is geaccrediteerd volgens BRL 9500 deel 00 en delen 01, 02, 03, 04, 05 en 06. Het gaat om de NL-EPBD®-procescertificaten voor energieprestatie advies woningen en energie prestatie advies utiliteitsgebouwen. Daarmee zijn de EPA-certificaten, die leden van BuildingLabel uitgeven, gecertificeerd. Het is voor de opdrachtgever een garantie voor de professionaliteit van de aangesloten adviseur. 

Verificatie

De certificatie onderstreept de kwaliteit en de vakkennis van de aangesloten adviseur volgens de BRL 9500 deel 01. De afgifte van dit document wordt vooraf aan een strenge controlehandeling in de vorm van een inspectie, audit of verificatie onderworpen. 

Deze verificatie is een beoordeling van kwaliteit door vakgenoten die binnen BuildingLabel werkzaam zijn. Zij toetsen het professioneel handelen aan de hand van door BuildingLabel en de beroepsvereniging geaccepteerde criteria.

Dankzij deze certificering weet de opdrachtgever dat het door de adviseur uitgegeven certificaat voldoet aan de kwaliteitsnormen zoals verwoord in de BRL-9500 en de wettelijke normen.

Audit

De adviseur wordt regelmatig geauditeerd. Een vakkundige auditeur neemt een project van de desbetreffende adviseur volledig onder de loep om de kwaliteit van de opname te waarborgen.

Er bestaan twee vormen van certificatie:

  • Certificatie onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Zo moet de toetsing plaatsvinden door een onafhankelijke certificeerder die niet tegelijk een adviserende rol mag vervullen. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur en tussentijdse toetsing is verplicht. Voorbeelden zijn ISO-certificatie en HKZ-certificatie.
  • Certificatie niet onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Een voorbeeld hiervan is het Model Intern Kwaliteitssysteem voor Verpleeghuizen (MIK-V). Het normenpakket is ontwikkeld door een adviescollege. De certificering is uitbesteed aan één onafhankelijke certificatie-instelling.

Meer informatie

Met veel plezier zetten wij onze kennis en kunde in. We zijn betrokken van advies tot en met de nazorg en alle stappen ertussenin. Maak eeafspraak voor een intake bij u op locatie of lees de veelgestelde vragen.