Veelgestelde vragen


Waarom nu verduurzamen als VvE?

Hoe eerder u als VvE start met het verduurzamen van uw complex, hoe meer regie u houdt. Op dit moment is het nog prima mogelijk om zelf beslissingen te nemen over de maatregelen en het traject. Door de verduurzaming te koppelen aan het bestaande MJOP en natuurlijke vervangingsmomenten voorkomt u kapitaalverlies. Daarnaast zijn de wettelijke kaders nu werkbaar, zijn er interessante subsidies beschikbaar én kunt u gunstig lenen als u gaat verduurzamen. Dat deze uitgangspunten, kaders en regelingen de komende jaren veranderen, is zeker. Wanneer is echter nog niet bekend.  

Is een conditiemeting van het complex noodzakelijk om onze VvE te verduurzamen?

Als uw VvE de afgelopen vier jaar geen gecertificeerde conditiemeting heeft laten uitvoeren, is het bestaande MJOP niet actueel. Voordat u start met verduurzamen, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de bestaande (bouwkundige en installatietechnische) situatie van uw complex, inclusief de bijbehorende gevolgen voor de reserves en de servicekosten. Na het uitvoeren van een conditiemeting heeft u een compleet en duidelijk beeld van het correctief en planmatig onderhoud voor de komende 30 tot 40 jaar, inclusief de financiële positie van uw VvE.

Op welke vragen geeft een Maatwerkadvies Verduurzamen antwoord?

Dankzij het Maatwerkadvies Verduurzamen krijgt u antwoord op vragen als: wat zijn de kosten van de energiebesparende maatregelen, welke besparingen kan ik behalen, wat is de terugverdientijd en wat is de CO2 reductie van ons complex na de verduurzaming?

Het Maatwerkadvies verbindt de energiebesparende maatregelen met het MJOP, de Akte van Splitsing, het Huishoudelijk Reglement en het organiserend vermogen van de VvE om de maatregelen daadwerkelijk door te voeren. Met het Maatwerkadvies heeft u inzicht in de investeringen die nodig zijn om de gewenste energiebesparende maatregelen door te voeren en uw financiële mogelijkheden, waaronder subsidies en leningen. In het advies staan conclusies en aanbevelingen en een beschrijving van de stappen die nodig zijn om de voorgestelde maatregelen toe te passen of te implementeren.

Ons Maatwerkadvies Verduurzamen is een gecertificeerd advies (EPA W/NTA en BRL 9500) en voldoet aan de criteria die worden gesteld door het RVO (Landelijke subsidies) en het Warmtefonds (Energiebespaarlening).

Wat is een groen MJOP en waarom is het noodzakelijk voor de VvE?

Heeft u een Maatwerkadvies Verduurzamen laten opstellen en besloten welke energiebesparende maatregelen u wil doorvoeren? Dan kunnen we deze maatregelen opnemen in uw MJOP. Uw MJOP transformeert daarmee naar een groen MJOP.

Het groen MJOP koppelt de gewenste energiebesparende maatregelen met het bestaande onderhoud. Zo heeft u inzicht in de duurzame exploitatie van uw VvE voor de komende 30 tot 40 jaar, inclusief de financiële planning. Denk bijvoorbeeld aan de besparingen op energie en onderhoud, de bijbehorende reserves en servicekosten, de benodigde financiering en beschikbare subsidies per energiebesparende maatregel. Ook ziet u de vertaling van het totaalbeeld naar gemiddelde servicekosten en energiekosten per appartement.

Als een VvE wil verduurzamen en (deels) gebruik wil maken van subsidies en leningen, is een groen MJOP de eis. Voor het maken van een groen MJOP heeft u offertes nodig van de energiebesparende maatregelen. Bij dit traject kan onze procesbegeleider ondersteunen.

Hoe gaan we van een Maatwerkadvies Verduurzamen en een groen MJOP naar uitvoering?

Nadat er in de Algemene Ledenvergadering (ALV) een besluit is genomen over de energiebesparende maatregelen, gaan onze adviseurs direct aan de slag met de voorbereiding. Zij nemen het voortouw in het lening-, subsidie- en vergunning traject, zodat de transitie zo efficiënt mogelijk verloopt. Tevens stelt onze procesbegeleider een bouwteam samen met de VvE, aannemer en installateur. Zij starten met de bouwplanning en communicatie naar eigenaren, bewoners en omwonenden. Tijdens de uitvoering kunnen we de directievoering oppakken. Zo begeleidt Partner in Verduurzamen uw VvE van stArt tot naZorg in haar verduurzamingstraject.

Wie zijn de partners van Partner in Verduurzamen?

Wij willen VvE’s in Nederland van a tot z helpen bij het stap voor stap verduurzamen van hun gebouw. We betrekken u zoveel mogelijk bij het proces, nemen u bij de hand als dat nodig is en zetten een stap terug als u zaken liever zelf oppakt. Daarnaast ontzorgen we op het gebied van subsidies en wettelijke kaders, kunt u bouwen op de kwaliteit van ons bouwkundige en installatietechnische partners en heeft u altijd 1 aanspreekpunt.

Onze procesbegeleider is gedurende het gehele traject aan uw VvE verbonden. Onze adviseurs hebben de benodigde (gecertificeerde) kennis en ervaring. Denk aan bouwkundig en installatietechnisch adviseurs, EPA W/NTA adviseurs, juridisch- en financieel adviseurs en directievoering. En onze partners Rendon Onderhoudsgroep en Greenpoint staan voor een betrouwbare uitvoering.

Regelt Partner in Verduurzamen ook subsidies, financiering en vergunningen?

Onze adviseurs regelen de voorbereiding, de aanvraag en de afhandeling van subsidies, financiering en vergunningen. Om dit zo doelmatig en efficiënt mogelijk uit te voeren, hebben zij contact met de RVO (subsidies landelijk), Gemeenten, Provincies, Ministerie van BZK, het Warmtefonds, de TEN31, BNG en Waterschap bank.

Meer weten over PiV?

Lees meer over het verduurzamen van uw VvE, het stappenplan en onze projecten. Of neem vrijblijvend contact op voor een persoonlijke kennismaking. We horen graag uw wensen op het gebied van verduurzamen en energie besparen en geven direct een eerste advies Na afloop ontvangt u een vrijblijvend voorstel over de mogelijke vervolgstappen.