Bewonersenquête

Met een bewonersenquête willen we de ervaringen en wensen van bewoners van het gebouw in kaart brengen. Gericht op het verduurzamen en energie besparen.

Tevens geven we de bewoners van het complex de mogelijkheid om tips en adviezen te geven.

De enquête gaat ook over het woongenot binnen het complex. Bewoners kunnen aangeven wat er goed is en wat eventueel verbeterd kan worden.

We nemen alle informatie uit de enquête mee in het op te stellen van ons advies.

U wilt meer informatie, neem gerust contact met ons op.