Aanvragen subsidies

Wij kunnen voor de VvE de verschillende beschikbare subsidie regelingen aanvragen.

  • Landelijk bij het RVO, provinciaal en gemeentelijk.
  • Tevens toetsing en indien van toepassing aanvraag op provinciaal en gemeentelijk niveau.
  • Inventariseren benodigde documenten.
  • Indienen aanvraag doormiddel van E-herkenning en ketenmachtiging.
  • Eerste aanspreekpunt voor verstrekkende instanties.
  • Verantwoordelijk voor de afhandeling van vragen en communicatie met verstrekkende instanties.
  • Coördinatie en afstemming van de activiteit met het Bestuur.
    • Indien gewenst presentatie en toelichting in de ALV.

U wilt meer informatie, neem gerust contact met ons op.