Ons portfolio

Vrijblijvend een afspraak over verduurzamen.

Een presentatie over verduurzamen in uw ALV.

Een warmtescan en rapportage van uw complex.

Een on-line enquête verduurzamen voor bewoners.

Een conditiemeting (bouwkundig en installatietechnisch) van het complex. Inclusief een uitgewerkt grijs mjop

Een gecertificeerd advies verduurzamen en energie besparen

Transitie naar een Groen Meer Jaren Onderhouds Plan

Selectie van leverancier(s) voor de maatregelen uit het Maatwerkadvies

Het aanvragen van subsidies voor het Maatwerkadvies, Groen MJOP, Procesbegeleiding en de uit te voeren maatregelen

Het aanvragen van een energie bespaarlening en of stimuleringsregeling

Aanvragen van de benodigde vergunningen. Denk hierbij aan omgevings- en bouwplaats vergunningen.

Coördinatie en eindcontrole van de uitvoering van de maatregelen