De partners van PiV

In Partner in Verduurzamen zijn vier landelijke partners verenigd. Samen houden zij de regie op het complete proces van verduurzamen. Van oriëntatie tot advies en van plan tot uitvoering.

 

De procesbegeleiding, financiering, subsidies en vergunningen. Onderhoud relaties o.a. met Gemeenten, Provincies, RVO en het Warmtefonds.

We werken met plezier aan een duurzame, veilige, gezonde, comfortabele én mooie gebouwde omgeving voor morgen. Onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu nemen wij serieus. Innovatie, kennisontwikkeling en samenwerken staan daarbij centraal.

Onderzoek, advies, ontwerp en realisatie van het verduurzamen van de installaties in uw VvE. Van warmteopwekking tot zonnepanelen, van ledverlichting tot ventilatie.

De onafhankelijke adviseurs voor het opstellen van het Maatwerkadvies Verduurzamen voor uw VvE. Het advies is een duurzame en strategische wegwijzer voor uw VvE om te verduurzamen en energie te besparen.

Voor de samenwerking binnen Partner in Verduurzamen, ligt de focus op het verduurzamen van VvE's. In deze samenwerking zijn de verschillende disciplines nu gecombineerd.

Zo kunnen wij onze klanten optimaal ontzorgen.

Wij kunnen in alle aspecten van het verduurzamen ondersteunen:

  • Bouwkundig- en installatie technisch;
  • Het meer jaren onderhouds plan en de koppelmomenten met duurzame maatregelen;
  • De financiële positie van de VvE op basis van het MJOP, jaarverslagen en begroting;
  • De impact van de duurzame maatregelen op de Akte van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement;
  • Het uitvragen en beoordelen van offertes bij leveranciers; 
  • Het aanvragen van subsidies, financiering en vergunningen;
  • Directievoering van de uitvoering van duurzame maatregelen;
  • De eindcontrole en evaluatie.

Wilt u meer informatie, neem gerust contact met ons op.