Onze lopende Projecten

VvE Zuiderkruis Hercules te Veenendaal.

Voor deze VvE hebben we een maatwerkadvies verduurzamen opgeleverd.

Nu hebben we een vervolgopdracht voor een offerte / uitvragingstraject en een GROEN MJOP.

U wilt meer informatie, neem gerust contact met ons op.

VvE Flatgebouw Henri Dunant in de Bilt

Voor deze VvE hebben we een maatwerkadvies verduurzamen en een Groen MJOP opgeleverd. Tevens hebben we een een uitvragingstraject volbracht voor een nieuw dak plus isolatie, na isoleren kopgevels en voorzetgevel, na isoleren van de langgevels bij de appartementen en zonnepanelen voor het elektra verbruik algemene voorzieningen.

We zijn gestart met het aanvragen van subsidies (RVO en Provincie Utrecht) en het aanvragen van een Energiebespaarlening bij het Warmtefonds / SVn. 

Tevens met het indienen van het schetsplan en omgevingsvergunning bij de Gemeente De Bilt.

Binnen kort gaan we het bouwteam formeren om een plan te maken voor de uitvoering.

Daarnaast gaan we starten met een haalbaarheidsonderzoek voor het vervangen van de collectieve Cv-installatie door een duurzame warmtebron. 

U wilt meer informatie, neem gerust contact met ons op.

VvE Cumulus flat in de Bilt

Voor deze VvE hebben we een warmte scan, maatwerkadvies verduurzamen en een Groen MJOP opgeleverd. Tevens hebben we een een uitvragingstraject volbracht voor een nieuw dak plus isolatie, na isoleren gevels, na isoleren panelen op de gevel en na isoleren verschillende koude bruggen op de gevel.

We zijn gestart met het aanvragen van subsidies (RVO en Provincie Utrecht) en het aanvragen van een Energiebespaarlening bij het Warmtefonds / SVn. 

Daarnaast zijn we gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor het vervangen van de collectieve Cv-installatie door een duurzame warmtebron. 

Binnen kort gaan we de besluitvorming in de ALV organiseren en een bouwteam formeren om een plan te maken voor de uitvoering.

U wilt meer informatie, neem gerust contact met ons op.

Binnen de Veste Amersfoort

Binnen de Veste is een samenwerking tussen zeven VvE's in Amersfoort. Zij werken samen op het gebied van verduurzamen en energie besparen.

Wij zijn gestart met het maatwerkadvies verduurzamen, een conditie meting en het opstellen van een groen mjop voor drie van de zeven VvE's'.

Tevens hebben we de contacten gelegd met de Gemeente Amersfoort, om de dossiers te bespreken. Daarnaast zijn we in overleg met de Provincie Utrecht, om te bezien welke subsidie mogelijkheden er zijn voor de samenwerking van de VvE's  Binnen de Veste.

U wilt meer informatie, neem gerust contact met ons op.

VvE ATT Utrecht

Voor deze VvE hebben we het maatwerkadvies verduurzamen opgeleverd. Op dit moment zijn we bezig met de afronding van het Groen MJOP. Aangezien een woningbouwcoöperatie groot eigenaar is vraagt  juiste communicatie en afstemming de nodige tijd. De belangrijkste voorgestelde maatregelen zijn herstel en na isoleren gevels en dak. Het vervangen van kozijnen en beglazing door kunststof met triple glas.

Na afstemming met het Bestuur en de coöperatie is de vervolgstap een informatieavond voor de leden en een ALV voor keuzes en besluitvorming.

U wilt meer informatie, neem gerust contact met ons op.

VvE BvB Naarden

Voor deze VvE zijn we samen met het Bestuur bezig een maatwerkadvies verduurzamen op te stellen.

De complexiteit van het complex zit in het installatie gedeelte. Samen met onze partner Greenpoint willen we juiste aanbevelingen voor een toekomstige duurzame installaties neerleggen.

Tevens hebben we contact met de Provincie en Gemeente, om vast te stellen hoe het transitiebeleid er uit gaat zien en welke extra (financiële) mogelijkheden er zijn voor de VvE.

U wilt meer informatie, neem gerust contact met ons op.

VvE Iddekingeweg Groningen

Voor deze VvE hebben we een maatwerkadvies verduurzamen en een Groen MJOP opgeleverd. Op dit moment loopt er een uitvragingstraject voor het na isoleren gevels, vervangen kozijnen en beglazing door kunststof en triple glas en het plaatsen van zonnepanelen voor het elektra verbruik van de algemene voorzieningen.

De subsidie voor het maatwerkadvies en Groen MJOP bij het RVO is door ons aangevraagd en toegekend.

U wilt meer informatie, neem gerust contact met ons op.

VvE Arnhemseweg Ede

Voor deze VvE hebben we in eerste instantie subsidie aangevraagd (en toegekend) voor proces ondersteuning en advisering bij de Provincie Gelderland. Voor de VvE hebben we een maatwerkadvies verduurzamen en een Groen MJOP opgeleverd.

Het uitvragingstraject voor het na isoleren gevels, vervangen spouwankers, vervangen kozijnen, beglazing door kunststof, triple glas en betonherstel is afgerond.

De aanvraag voor een Energie bespaarlening bij het Warmtefonds / SVn loopt. 

De komende periode werken we aan voorbereiding en besluitvorming in de ALV voor de uitvoering van de maatregelen.

Daarna kunnen we straten met het bouwteam en de voorbereiding van de uitvoering.

U wilt meer informatie, neem gerust contact met ons op.

VvE Lambertheynricsstraat Amersfoort

Voor ons een bijzondere VvE. Het is een Gemeentelijk monument. Dit vraagt om een goede samenwerking met de Gemeente Amersfoort.

We hebben maatwerkadvies verduurzamen en een Groen MJOP opgeleverd.

Op dit moment zijn we bezig met een uitvragingstraject voor na isoleren gevels, na isoleren vloer 1e woonlaag, vervangen kozijnen, beglazing door kunststof met triple glas en het plaatsen van zonnepanelen.

We zijn gestart met het aanvragen van subsidies procesbegeleiding en advies bij de Provincie Utrecht.

De subsidie voor het maatwerkadvies en Groen MJOP bij het RVO is door ons aangevraagd en toegekend.

U wilt meer informatie, neem gerust contact met ons op.

VvE Zeemanstraat Wageningen

Voor deze VvE hebben we in eerste instantie subsidie aangevraagd en toegekend bij de Provincie Gelderland voor procesbegeleiding en adviseren.

Binnenkort straten we met de kick-off voor het straten van het project verduurzamen.

U wilt meer informatie, neem gerust contact met ons op.